Opinyon

ng Optalmolohista

Mga Kuwento • 15 minutong pagbasa

Kumusta? Ang pangalan ko ay Anita!


Ang optalmolohiya ay parehong propesyon at hilig ko. Itinuon ko ang buong buhay ko sa pagsaliksik at paggamot ng mga sakit sa mata.

Ngayon, gusto kong talakayin ang 'mga lihim na kaaway' ng ating mga mata. Ang tinutukoy ko ay ang tungkol sa mga screen, monitor, at display. Naging palagian na nating kasama ang mga ito sa buhay at trabaho. Sulyapan natin ang mga estadistika ng NHA para sa 2015-2016. Nakakaalarma ang mga numerong ito: ang paningin ng populasyong Pilipino ay lumulubha nang malaki.

Ayon sa mga estadistika ng WHO, ang bilang ng mga tao na may mga problema sa paningin ay lubhang tumaas sa mga nakaraang taon sa lahat ng maunlad na bansa. Kung walang aksiyon ang gagawin, higit sa 70% ng populasyong Pilipino ay makakaranas ng pagkapinsala ng paningin sa susunod na dekada.Nangyayari ito dahil nagdudulot ang regular na paggamit ng mga smartphone, tablet at screen ng computer ng mas mataas na pwersa sa mga mata.

May mga kalamnan ang mata ng tao na kumokontrol sa pagpokus. Kung nananatili kang nakapokus sa isang screen o smartphone sa mahabang oras, napapagod ang mga kalamnang ito. Gayunman, ang labis na aktibidad ng kalamnan ay hindi ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin.

Sa katotohnan, ang malaking salik na nagdudulot ng pagkapinsala ng paningin ay radyasyon ng liwanag.

Ang radyasyon ay hindi lamang nanggagaling sa araw, ngunit galing din sa mga artipisyal na pinagmumulan ng liwanag tulad ng mga screen at monitor. Ang pangmatagalang pagkakalantad sa mga ganoong pinagmumulan ng liwanag ay humahantong sa problema sa paggana ng retina. Ang palagiang pagkapagod at pagkakalantad sa mga kontaminante sa kapaligiran ay ilan sa iba pang mga mahalagang salik na nagdudulot ng nakakaalarmang estadistika sa pagkawala ng paningin.Kailangan ng tulong ng iyong mga mata!

Tulad ng ipinapakita ng estadistika, mabilis na lumulubha ang paningin ng populasyong Pilipino. Kailangan ay may gawin tungkol dito SA LALONG MADALING PANAHON! Mula sa aking personal na karanasan, walang sumusunod sa mga payo ng doktor na mag-ehersisyo ng iyong mga mata, magsagawa ng mga regular na eksamen sa mata, at pagpahingahin ang iyong mga mata habang nagbabasa sa screen ng computer.

Sadyang kinakaligtaan ng mga tao ang payong ito, at pagkatapos ay pumupunta sila sa akin at kailangan ko na silang payuhan na magsalamin. Maiiwasan sana ang buong sitwasyon sa mga unang yugto, ngunit karaniwan sa maraming tao na ayusin ang mga nagiging bunga kaysa sa harapin ang mga sanhi.Galing ang solusyon sa Europa

Sa kasamaang palad, laganap ang problema sa buong daigdig at umaabot hanggang sa labas ng Pilipinas. Buti na lang, mayroong makabagong produkto mula sa Europa na dinisenyo para tulungan ang mga naglalaan ng higit sa 12 oras sa harap ng computer.

Gawa sa isang modernong laboratoryo sa Germany at laman ang mga di-karaniwang halaman at katas sa pormula nito, ang produkto ay nakatulong na sa marami sa aking mga pasyente. Tinatawag itong Crystalix !

Ang produktong ito na makukuha sa anyo ng mabulang tableta ay naging mahusay na alternatibo sa mga ehersisyo sa mata at pati na rin operasyon sa mata sa ilang pagkakataon.


Malaking tagumpay sa paggamot ng sakit sa mata!

Una kong narinig ang tungkol sa Crystalix sa isa sa mga kumperensya, kung saan ako dumadalo nang regular upang matuto tungkol sa mga bagong paraan sa paggagamot ng sakit sa mata. Nagulat ako na malaman na kabilang sa mga aktibong sangkap ng Crystalix ay Lutein. Ipapaliwanag ko kung bakit ito mahalaga.

Ang lutein at zeaxanthin (na mula sa Lutein) ay ang mga nakararaming carotenoid na nagtitipon sa retina ng mata. Responsable ang bahaging ito ng mata para sa talas ng paningin. SINISIPSIP ng lutein at zeaxanthin ang asul na bahagi ng espektro ng nakikitang liwanag - ang liwanag na pinakanakakapinsala sa mata.

Napipigil ng mga sangkap na ito ang nakakapanirang epekto ng liwanag tuwing napapasok nito ang mga maselang estruktura ng retina. Napatunayan ng mga bagong pag-aaral na pananaliksik na humahantong ang kakulangan sa Lutein sa dahan-dahang pagkasira ng paningin.

Kaya nang nalaman ko na ang Lutein ay isa sa mga pangunahing sangkap ng Crystalix , napagtanto ko na ang produktong ito ay tunay na mapoprotektahan ang mga tao mula sa pagkapinsala ng paningin at pati na pagkawala ng paningin.


Crystalix

Sertipikado sa Pilipinas.

Crystalix ay nilunsad sa kumperensya noong nakaraang taon, at naaalala ko ang sarili ko na iniiisip kung, "Magiging available pa kaya ito sa bansang ito?" Pero sa aking pagkabigla, ang suplemento ay noon di'y nasertipikahan para sa merkadong Pilipino at naibenta pa sa murang halaga! Ang tanging problema ay ang Crystalix ay hindi binebenta sa mga botika, ngunit nagawa kong mahanap ang opisyal na website ng kompanya na nagbabahagi ng gamot na ito.

Isa akong doktor, alam mo iyan, at ngayon ay nauunawan ko kung bakit ibinebenta ang mga gamot na ito nang online. Ang totoo, lagi namang nagdaragdag ng ilang pagitan ang mga botika sa presyo ng mga produkto. Ipinagpapalagay ko na dahil ginawa sa ibang bansa ang gamot na ito, ang patong ay dapat hindi bababa sa 50%. Kaya napakasaya ko na may opisyal na website kung saan nag-order ako ng Crystalix para sa sarili ko. Bukod pa, ibinigay ko ang link na ito sa aking mga pasyente.

Mayroon tayong pagkakataon na pigilan ang di-kanais-nais na tendensiya ng pagkasira ng paningin sa mga Pilipino, at ibinibigay ang pagkakataong ito sa atin ng Crystalix na maaaring mong ma-order nang online sa pamamagitan ng link.